Co to jest feng shui

with Jeden komentarz

 

Jest takie starożytne chińskie powiedzenie, które mówi o tym co wpływa na los człowieka: „Pierwsze to przeznaczenie, potem szczęście, trzecie jest feng shui następnie dobroczynność i wykształcenie”. W Chinach feng shui było i jest stałą częścią kultury, obecną w życiu każdego Chińczyka. Jest to nauka, której zasady i reguły opierają się na obserwacjach gromadzonych przez wieki. Feng-shui   wiatr-woda odnosi się do życia w harmonii z otoczeniem. Udziela nam wytycznych jak żyć w zgodzie ze światem i ludźmi. Rozwijać swoją intuicję, a przyniesie nam to zdrowie, pomyślność i szczęście w różnych aspektach naszego życia.

                                                                      Energia

Fizyka kwantowa uczy nas dzisiaj, że wszystko jest energią. W myśl teorii względności Alberta Einsteina energia równa się masie pomnożonej przez prędkość światła. Słynny wzór e=mc2, czyli masa jest energią. Taoiści 580 lat przed Chrystusem głosili już tę prawdę. W niemal wszystkich kulturach świat energii został określony i otrzymał   nazwę.    W Indiach jest to prana, w Japonii ki, w Grecji pneuma. Żydzi nazywali ją ruach, muzułmanie baraca, a Celtowie eter. Dla Chińczyków od wieków energia chi jest podstawową energią, którą nasycone są wszystkie organizmy we wszechświecie. Chińscy mistrzowie feng shui nazywają ją kosmicznym oddechem.  Na chi człowieka ma wpływ chi nieba  i chi ziemi. Znajdując się pomiędzy nimi nieustannie podlegamy ich działaniu. Żeby człowiek był zdrowy, osiągnął wewnętrzny spokój, żeby żyło mu się dobrze i był szczęśliwy energia musi bez przeszkód krążyć w całym jego ciele jak i też w otoczeniu, w którym przebywa. Celem feng shui jest wyrównanie energii, a także skierowanie jej przepływu tak, by korzystnie oddziaływała na nasze życie. Stosując jej zasady dokonujemy zmian otoczenia, które to zmiany potrafią radykalnie odmienić nasze życie na lepsze.

     Sztuka aranżacji przestrzeni.

Sama praktyka jest znana ponad 6000 lat. Dla mieszkańców Państwa Środka  feng shui symbolizowały dwie potężne siły przyrody wiatr i woda. Wiatr zapewnia ruch, a co za tym idzie przepływ energii chi. Woda odpowiada za kumulację chi. Wiatr i woda to jakby skrót myślowy oznaczający środowisko naturalne. Przyroda jest  czymś groźnym, nieujarzmionym co budzi respekt. Dlatego próbowano opracować zasady, które pozwalą ludziom przetrwać w nie zawsze przyjaznym świecie. Historia feng shui odzwierciedla rozwój kultury chińskiej. Wraz z rozwojem cywilizacji pojawiły się nowe filozofie i szkoły zajmujące się tą kwestią. Początkowo była to sekretna wiedza dla osób uprzywilejowanych, by z czasem stać się popularną wśród ludu. Feng shui opiera się na starannej obserwacji środowiska człowieka, wyciąganiu z tego wniosków i wdrażania ich w życie. Jest sztuką życia w harmonii z naturą. Obejmuje wszystko to co nas otacza: krajobrazy, miasta, ulice, domy, ogrody, pomieszczenia, meble, materiały itp. Wszystkie te elementy wpływają na jakość naszego życia, na naszą energię fizyczną i umysłową, jak również energię miejsc, w których przebywamy. Ktoś nazwał feng shui akupunkturą przestrzeni. Dość trafne to określenie, bo tak jak akupunktura wyrównuje przepływ energii wewnątrz ludzkiego organizmu, tak feng shui bada energię natury i równoważy ją. Nasze życie podlega wpływowi energii kosmosu i energii ziemi. Energie te w różny sposób działają na nas. Zrozumienie wpływów i skutków ich działania, jak również możliwość neutralizowania złych wpływów i wykorzystywanie tych korzystnych stanowią o istocie feng shui. Ten system zasad i reguł często nie dających się wytłumaczyć logicznie związany jest z intuicyjnym podejściem do wielu spraw. Dla feng shui często ważne są drobiazgi, które dają możliwość trafnej oceny sytuacji i pozwalają przewidzieć zdarzenia, które mogą nastąpić. Feng shui odpowiada nam na pytanie dlaczego coś w naszym życiu nie funkcjonuje
prawidłowo. Równocześnie daje nam rozwiązania przy zastosowaniu często prostych zmian, które to mogą wpłynąć na lepszą jakość naszego życia.
Feng shui stosuje się w celu wykreowania takich miejsc i sytuacji w naszym życiu, które będą stymulowały pomyślny los. Nie jest to żadne czary mary jak niektórzy mówią, ale realistyczna analiza elementów środowiska, kształtów, form, symboli i ich oddziaływania na otoczenie. W feng shui nie chodzi o to żeby podporządkować sobie świat, ale żeby żyć z nim w harmonii. Wtedy nasze życie stanie się pełniejsze,lepsze, a my sami będziemy szczęśliwsi. Bo człowiek i jego otoczenie to jeden świat. Praktykowanie feng shui to powrót do życia intuicyjnego, kierowania się instynktem, to próba zrozumienia środowiska i jego mieszkańców, to możliwość odzyskania kontroli nad otoczeniem i pokierowania nim tak by spełnić swoje marzenia nie niszcząc nikogo i niczego po drodze.

Komentarz

  1. Aneta
    | Odpowiedz

    Ciekawy artykuł. Czekam na więcej 🙂

Pozostaw komentarz