Zasady feng shui cz. II

with Brak komentarzy

Pięć żywiołów

 Zgodnie z chińską tradycją wszystko co istnieje na świecie można przypisać do jednego z pięciu żywiołów: ognia, ziemi, drzewa, wody, metalu. Żywioły wpływają na nasze działanie i stanowią pięć przejawów energii chi. Względem siebie pozostają w trzech rodzajach zależności, w tak zwanych cyklach.

Cykl tworzenia

 • Ogień   tworzy ziemię
 • Drzewo tworzy ogień
 • Ziemia  tworzy metal
 • Woda   tworzy drzewo
 • Metal    tworzy wodę

Cykl kontroli

 • Ogień topi metal
 • Drzewo rozpycha ziemię
 • Ziemia  tamuje wodę
 • Woda   osłabia  ogień
 • Metal ścina drzewo

Cykl osłabiania  

 • Ogień pali drzewo
 • Drzewo wchłania wodę
 • Ziemia osłabia ogień
 • Woda koroduje metal
 • Metal  wyjaławia ziemię

Pięć faz cyklu rocznego

W naturalnym cyku rocznym obserwujemy pięć odmiennych wzajemnie powiązanych ze sobą faz. Wiosenny wzrost energii jest symbolizowany przez drzewo, lato odpowiada żywiołowi ognia, późne lato to faza ziemi, jesieni przyporządkowano żywioł metalu, a zimie wody. Zrozumienie cykli pięciu żywiołów jest konieczne, by można było kierować harmonijnym przepływem energii. Często w przestrzeni brakuje któregoś  z żywiołów, lub jest go za mało, wtedy wprowadzamy go lub jego twórcę. Kierujemy się cyklami zależności. Każdemu z żywiołów możemy przypisać szereg cech, czynników, kolorów, kształtów, zapachów itd. Feng shui zaleca obserwowanie rozmieszczenia żywiołów w naszym środowisku i przywracanie ich równowagi, tak by nie wchodziły ze sobą w konflikt tylko wzajemnie się wspierały.

Osiem trygramów

  Trygramy składają się z trzech linii, ciągłych bądź przerywanych. Linie ciągłe reprezentują jang, linie przerywane jin. Każdy trygram jest inną kombinacją trzech linii. W taki oto sposób powstaje osiem trygramów. Każdy z nich reprezentuje wiele zjawisk przyrodniczych i ludzkich: kierunek kompasu, kolor, część ciała, chorobę, liczbę, żywioł, związek rodzinny, zwierzę, porę roku i inne. Zdublowanie trygramów pozwala utworzyć 64 pary  trygramów – heksagramy wykorzystywane w  I Czingu – Księdze Przemian. Stworzył ją Cesarz Wu z dynastii Xia. Jest ona najstarszym zabytkiem piśmiennictwa chińskiego. W Księdze Przemian odnajdujemy wpływy taoizmu i konfucjonizmu.  I Czing daje nam wartościowe rady,  jak postępować w różnych sytuacjach i na każdym etapie życia.    Trygramy tworzy się zaczynając od linii dolnej, która reprezentuje ziemię, środkowa linia uosabia człowieka, a górna niebiosa

Siatka Bagua

   Istnieją dwie różne kombinacje trygramów  Sekwencja Wcześniejszego Nieba  i Późniejszego Nieba. Drugą sekwencję wykorzystujemy w analizach feng shui.

W analizach feng shui wykorzystuje się Magiczny Kwadrat Lo Shu. Legenda mówi, że będący nad rzeką cesarz Yu ujrzał wynurzającego się z wody żółwia. Na pancerzu gada dostrzegł punkty tworzące kwadrat. Przypominały one wyglądem dziewięć liczb które, wpisane były w małe kwadraty, a wszystkie mieściły się w dużym kwadracie. Suma cyfr w każdym rzędzie , pionowo, poziomo, bądź po przekątnej zawsze wynosiła piętnaście. Bagua powstała z połączenia teorii jin i jang z dziewięcioma trygramami, pięcioma żywiołami i kwadratem Lo Shu. Wszystko ujęto w jednym diagramie. Łączy on kierunki, liczby, kolory, pory roku i trygramy.

  Zastosowanie siatki Bagua

Z siatki Bagua korzystamy interpretując zachowania energii chi w analizowanej  przestrzeni. Możemy ją stosować do dowolnej powierzchni: domu, pokoju,ogrodu, biurka itp. Rozkład stref bagua opiera się na obserwacji. Każdy obszar życia człowieka ma swoje miejsce w otaczającej go przestrzeni. Teren, który poddajemy analizie powinien mieć regularny kształt najlepiej kwadratu lub prostokąta. Siatkę nakładamy na plan badanego terenu. Odczytujemy sfery i miejsca przyporządkowane rejonom na siatce. Na tej podstawie oceniamy czy analizowana powierzchnia domu, pokoju bądź ogrodu odzwierciedla nasze aspiracje i dążenia. Czy te strefy ze sobą współgrają? Czy energia chi może swobodnie krążyć? Żeby żyć w harmonii z otoczeniem, żeby nasze plany i działania realizowały się w sposób pozytywny, aranżację przestrzeni, dostosowujemy do wymogów feng shu. Przestrzeń o nieregularnym kształcie lub brak jej na siatce, odczytujemy  jako  osłabienie odpowiadających temu miejscu aspektów życia mieszkańców.  Zaleca się wzmocnić te brakujące obszary wprowadzając żywioły i remedia.

 

Pozostaw komentarz